ทำเนียบคณะผู้บริหาร

ฝ่ายข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

นายจิรายุทธ จิตรณรงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

 

                                  

 นายสุทิน วิจิรัมย์                    นายจิตร นรสิงห์                  นางสาวอรภชา รักโสภา              นางสุกัญญา รัตนรัก
   ห้วหน้าสำนักปลัด                 ผู้อำนวยการกองช่าง      นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน    ผู้อำนวยการกองคลัง
                                        ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม