รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

 

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนมิถุนายน 2563                                       { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนพฤษภาคม 2563                                      { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนเมษายน 2563                                        { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนมีนาคม 2563                                         { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563                                     { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนมกราคม 2563                                       { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนธันวาคม 2562                                       { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2562                                   { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนตุลาคม 2562                                        { Download }

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม