1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ไตรมาสที่ 1]  [ไตรมาสที่ 2]  [ไตรมาสที่ 3]  [ไตรมาสที่ 4]
     - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ไตรมาสที่ 1]  [ไตรมาสที่ 2]  [ไตรมาสที่ 3]  [ไตรมาสที่ 4]

 

 

2.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี (รอบ 6 เดือน)

     - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

3.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม