1.มาตรฐานการปฏิบัติงาน

2.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

3.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   3.1 มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

   3.2 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต

4.หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

5.ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   5.1 พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2561

   5.2 พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2/2561

   5.3 พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2562

   5.4 พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2/2562

6. นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี

7. เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต

8. คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล

    ที่ 32/2561

    ที่ 96/2561

9. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม