รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                              { Download }

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนมีนาคม 2565                                       { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565                                   { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนมกราคม 2565                                      { Download }

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนธันวาคม 2564                                      { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2564                                  { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนตุลาคม 2564                                        { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนกันยายน 2564                                      { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนสิงหาคม 2564                                       { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนกรกฎาคม 2564                                      { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนมิถุนายน 2564                                       { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนพฤษภาคม 2564                                     { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนเมษายน 2564                                        { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนมีนาคม 2564                                        { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564                                     { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนมกราคม 2564                                       { Download }

ปีงบประมาณ พ.ศ 2563

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนธันวาคม 2563                                       { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนพฤศจิยายน 2563                                   { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนตุลาคม 2563                                        { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนกันยายน 2563                                      { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนสิงหาคม 2563                                      { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนกรกฎาคม 2563                                      { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนมิถุนายน 2563                                       { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนพฤษภาคม 2563                                      { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนเมษายน 2563                                        { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนมีนาคม 2563                                         { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563                                     { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนมกราคม 2563                                       { Download }

ปีงบประมาณ พ.ศ 2562

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนธันวาคม 2562                                       { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2562                                   { Download }

             ๐ รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือนตุลาคม 2562                                        { Download }

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน