การบริหารงานด้านการปฏิบัติงาน

 

       - คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงาน  <ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม>

       - คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ  <ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม>

       - คู่มือปารฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  <ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม>

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน