ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

 • นายนิกร ทองย่อย

  นายนิกร ทองย่อย

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ 087-1546691
  • นายศรีนวล ภาษี

   นายศรีนวล ภาษี

   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ 082-8543305
   • นายทวี โยธี

    นายทวี โยธี

    เลขานุการสภาองค์การบรหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
    • นางสมคิด ไก่แก้ว

     นางสมคิด ไก่แก้ว

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 084-7259675
     • นายสมุทร คุ้มครอง

      นายสมุทร คุ้มครอง

      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 080-2974428
      • นายพร บุทธนา

       นายพร บุทธนา

       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12 096-3609271
   • นายณรงค์ อร่ามเรือง

    นายณรงค์ อร่ามเรือง

    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 092-8980723
    • นายอารีย์ หาญพังงู

     นายอารีย์ หาญพังงู

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 089-2821096
     • นายไพบูลย์ ขันทอง

      นายไพบูลย์ ขันทอง

      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10 089-2858530
   • นางสาวเดือนเพ็ญ สายสังข์

    นางสาวเดือนเพ็ญ สายสังข์

    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 064-5454357
    • นางพิน บุญช่วย

     นางพิน บุญช่วย

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 095-5025674
     • นายประหยัด โยธี

      นายประหยัด โยธี

      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 088-3291587

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน