ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

 


นายสมัย  บัวจันทร์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสุนทร  โกฏิทอง

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายณรงค์  อร่ามเรือง

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายทวี  โยธี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      หมู่ที่ 1


นายถวิล  สีฟ้า

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      หมู่ที่ 1


นายณรงค์  อร่ามเรือง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      หมู่ที่ 2


นางอ้อย  ยอยอด

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      หมู่ที่ 3


นายประหยัด  นาคนาคา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      หมู่ที่ 3


นายนิกร  ทองย่อย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      หมู่ที่ 4


นายศรีนวล  ภาษี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      หมู่ที่ 5


นายสมพิศ  พูนแก้ว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      หมู่ที่ 5


นายบุญเลื่อน  สายแก้ว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      หมู่ที่ 6


นายแน่น  พรมจันทร์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      หมู่ที่ 7


นายพิสรร  จันเทพา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      หมู่ที่ 7


นายชู  ศรีมะณี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      หมู่ที่ 8


นายสังเวียน  ประถมภาส

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      หมู่ที่ 8


นายสมุทร  คุ้มครอง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      หมู่ที่ 9


นางอุไรวรรณ  เที่ยงธรรม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      หมู่ที่ 9


นายไพบูลย์  ขันทอง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      หมู่ที่ 10


นางสาวนัฐทอง  ภาษี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      หมู่ที่ 10


นายประหยัด  โยธี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      หมู่ที่ 11


นายเสถียร  เกษี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      หมู่ที่ 11


นายบุญมี  ไก่แก้ว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      หมู่ที่ 12


นายสว่าง  ศรีพูน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      หมู่ที่ 12

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม