ทำเนียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

 • นายนิกร ทองย่อย

  นายนิกร ทองย่อย

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
  • นายศรีนวล ภาษี

   นายศรีนวล ภาษี

   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
   • นายทวี โยธี

    นายทวี โยธี

    เลขานุการสภาองค์การบรหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
    • นางสมคิด ไก่แก้ว

     นางสมคิด ไก่แก้ว

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
     • นายสมุทร คุ้มครอง

      นายสมุทร คุ้มครอง

      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
      • นายพร บุทธนา

       นายพร บุทธนา

       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
   • นายณรงค์ อร่ามเรือง

    นายณรงค์ อร่ามเรือง

    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
    • นายอารีย์ หาญพังงู

     นายอารีย์ หาญพังงู

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
     • นายไพบูลย์ ขันทอง

      นายไพบูลย์ ขันทอง

      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
   • นางสาวเดือนเพ็ญ สายสังข์

    นางสาวเดือนเพ็ญ สายสังข์

    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
    • นางพิน บุญช่วย

     นางพิน บุญช่วย

     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
     • นายประหยัด โยธี

      นายประหยัด โยธี

      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน