แผนพัฒนาตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์  อำเภอไพรบึง   จังหวัดศรีสะเกษ

 

- แผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ. 2560 - 2562

- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564

      - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 แก้ไขหรือเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

      - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 แก้ไขหรือเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

      - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 แก้ไขหรือเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

      - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 แก้ไขหรือเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)

      - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 แก้ไขหรือเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565

      - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563

      - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564

      - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2564

      - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570

      - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน