ทำเนียบคณะผู้บริหารท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ

 • นายสุริยัน แจ่มแจ้ง

  นายสุริยัน แจ่มแจ้ง

  ....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์.... 086-9456369
  • นายสมควร ไก่แก้ว

   นายสมควร ไก่แก้ว

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ คนที่1 089-5842206
  • นางธัญญารัตน์ จิตตโคต

   นางธัญญารัตน์ จิตตโคต

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ คนที่2 089-5857650
  • นายสุริยันต์ ชิณทอง

   นายสุริยันต์ ชิณทอง

   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ 098-6390208

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน