ทำเนียบคณะผู้บริหาร

ฝ่ายนักการเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

นายภูริต อภิรักษ์วรการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

     

                                                                     
                                             นายชานนท์ พรมโลก                 นายตุ้ม บุทธนา                             นายสมภาร บัวจันทร์ 
                                     รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                     เลขานุการนายก  

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม