ทำเนียบบุคลากร

สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ

 • นายสุทิน วิจิรัมย์

  นายสุทิน วิจิรัมย์

  หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  • นายอริยะเดช สายแก้ว

   นายอริยะเดช สายแก้ว

   นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
   • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

    • นางสุดารัตน์ ผิวงาม

     นางสุดารัตน์ ผิวงาม

     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     • นางสาวเสงี่ยม คุ้มครอง

      นางสาวเสงี่ยม คุ้มครอง

      นักการภารโรง
      • นายคำพอง ยาศรี

       นายคำพอง ยาศรี

       คนงานทั่วไป
  • นายศรัญย์ ศรัทธา

   นายศรัญย์ ศรัทธา

   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
   • นายมาโนช ทองเทพ

    นายมาโนช ทองเทพ

    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะชำนาญงาน
    • นายชายตะวัน โพนปลัด

     นายชายตะวัน โพนปลัด

     ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
     • นายสมพร สิมมะลา

      นายสมพร สิมมะลา

      พนักงานขับรถยนต์
      • นายอุดร ไก่แก้ว

       นายอุดร ไก่แก้ว

       ยาม
  • นายเกศชฎาพร สุทธาบุญ

   นายเกศชฎาพร สุทธาบุญ

   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
   • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

    • สิบเอกณัฐพล คุ้มครอง

     สิบเอกณัฐพล คุ้มครอง

     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     • นายบุญเจียม คุ้มครอง

      นายบุญเจียม คุ้มครอง

      คนงานทั่วไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

หนังสือราชการ สถ.