ทำเนียบบุคลากร

สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ

 

นายสุทิน วิจิรัมย์
ห้วหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

 

                          
 นายอริยะเดช สายแก้ว               นายศรัญย์ ศรัทธา                                                   นางเกศชฎาพร สุทธาบุญ
    นิติกรชำนาญการ            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

                                           
 นายมาโนช ทองเทพ                                                    นางสาวสุดารัตน์  ผิวงาม            นายชายตะวัน โพนปลัด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ            ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
สาธารณภัยปฏิบัติงาน                                                                                                          

 

                          
สิบเอกณัฐพล   คุ้มครอง            นางสาวเสงี่ยม คุ้มครอง               นายสมพร  สิมมะลา              นายบุญเจียม คุ้มครอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                  นักการภารโรง                      พนักงานขับรถ                      คนงานทั่วไป      

 

          
                นายคำพอง ยาศรี    
                  คนงานทั่วไป   

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม