ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬา ประกอบด้วย สนามฟุตบอล

...

ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภายในหมู่บ้านหนองอิไทย หมู่ที่ ๔  ...

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน

...

เกี่ยวกับหน่วยงาน