No Gift Policy

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

 

นโยบาย No Gift Policy

 

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

  

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน