การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

         - การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
         - การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
         - การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
         - การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
         - การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
        - การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

         - ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         
         - ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน