• นายสุริยัน แจ่มแจ้ง

  นายสุริยัน แจ่มแจ้ง

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
  • นายสมควร ไก่แก้ว

   นายสมควร ไก่แก้ว

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ คนที่ 1
  • นายธนงค์ศักดิ์ จิตตโคต

   นายธนงค์ศักดิ์ จิตตโคต

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ คนที่ 2
  • นายสุริยันต์ ชิณทอง

   นายสุริยันต์ ชิณทอง

   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

 • นายจิรายุทธ จิตรณรงค์

  นายจิรายุทธ จิตรณรงค์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
  • นายจิรายุทธ จิตรณรงค์

   นายจิรายุทธ จิตรณรงค์

   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
   • นายสุทิน วิจิรัมย์

    นายสุทิน วิจิรัมย์

    หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
   • นายวิจิตร นรสิงห์

    นายวิจิตร นรสิงห์

    ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
   • นางสุกัญญา รัตนรัก

    นางสุกัญญา รัตนรัก

    ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
   • นางสาวอรภชา รักโสภา

    นางสาวอรภชา รักโสภา

    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

หนังสือราชการ สถ.