การบริหารงานด้านการดำเนินการ

 

แผนดำเนินงานประจำปี

       - แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

       - แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

       - แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

       - แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

       - แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

       - รายงานการกำกับติดตามรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

       - รายงานการกำกับติดตามรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

       - รายงานการกำกับติดตามรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

       - รายงานการกำกับติดตามรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

       - รายงานการกำกับติดตามรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

       - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

       - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

       - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

       - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

 

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวมรายไตรมาส

       - รายงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

       - รายงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

       - รายงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

       - รายงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

       - รายงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

       - รายงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

       - รายงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

       - รายงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

       - รายงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

หนังสือราชการ สถ.