ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ

 • นายจิรายุทธ จิตรณรงค์

  นายจิรายุทธ จิตรณรงค์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ 091-4697300
  • นายจิรายุทธ จิตรณรงค์

   นายจิรายุทธ จิตรณรงค์

   ....รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์.... 091-4697300
   • นายสุทิน วิจิรัมย์

    นายสุทิน วิจิรัมย์

    หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 087-8060672
    • นายอริยะเดช สายแก้ว

     นายอริยะเดช สายแก้ว

     นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 089-5075600
   • นายศรชัย ศรีโสดา

    นายศรชัย ศรีโสดา

    นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง 089-4240292
    • นางสุกัญญา รัตนรัก

     นางสุกัญญา รัตนรัก

     ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) 080-4830939
  • นางราตรี เงินดี

   นางราตรี เงินดี

   ....นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ.... 063-7722269

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน