1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

     - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

     - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

2.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี (รอบ 6 เดือน)

     - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

3.รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณประจำปี

      - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   (ไตรมาสที่ 1)  (ไตรมาสที่ 2)  (ไตรมาสที่ 3)

      - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   (ไตรมาสที่ 1)  (ไตรมาสที่ 2)  (ไตรมาสที่ 3)  (ไตรมาสที่ 4)

 

4.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

        - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

        - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

        - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

        - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

        - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน