1.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

     - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

     - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

2.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี (รอบ 6 เดือน)

     - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

3.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม