แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    [Download]
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    [Download]  [Download]
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    [Download]
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    [Download]  [Download]  [Download]
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    [Download]  [Download]
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    [Download]
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    [Download]

 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    [Download]

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567    [Download]

 

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    [Download]

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน