๐ คู่มือการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

         ๐ คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

         ๐ คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (หมู่บ้าน/ชุมชน/ ตำบล อำเภอ)

         ๐ คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม

         ๐ คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

         ๐ คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

         ๐ คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน