งานตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

 

1.กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
        - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
        - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
        - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
         - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
         - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.แผนการตรวจสอบภายใน
         - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567    ปรับปรุงฉบับที่ 1
         - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    ปรับปรุงฉบับที่ 1
         - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
         - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน