รายงานประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  เอกสารแนบ
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  เอกสารแนบ
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  เอกสารแนบ
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  เอกสารแนบ
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐  เอกสารแนบ
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐  เอกสารแนบ
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐  เอกสารแนบ
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐  เอกสารแนบ
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐  เอกสารแนบ
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐  เอกสารแนบ
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐  เอกสารแนบ
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐  เอกสารแนบ
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐  เอกสารแนบ
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐  เอกสารแนบ

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  เอกสารแนบ
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  เอกสารแนบ
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  เอกสารแนบ
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  เอกสารแนบ
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑  เอกสารแนบ
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑  เอกสารแนบ
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑  เอกสารแนบ
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑  เอกสารแนบ
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑  เอกสารแนบ
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑  เอกสารแนบ
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑  เอกสารแนบ
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑  เอกสารแนบ
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑  เอกสารแนบ
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑  เอกสารแนบ
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑  เอกสารแนบ
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน