DSC0019
DSC0014
DSC0013
DSC0011
DSC0010
DSC0008
DSC0001

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายภูริต อภิรักา์วรการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ประธานในการประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางในการกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับผู้แทนคณะสงฆ์ กำนันหรือผู้แทนแทน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้านหรือผู้แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านพะแวะ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบลสุขสวัสดิ์และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงสถานการณ์ เตรียมการตั้งรับ โควิด-19 ในพื้นที่ตำบลสุขสวัสดิ์ ซึ่งได้มีการเสนอพร้อมบันทึกข้อตกลง มาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลสุขสวัสดิ์ พร้อมทั้งลงนามร่วมกันเป็น (MOU) เพื่อควบคุมโรค ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของทุกส่วนฝ่ายในพื้นที่ เพื่อถือปฏิบัติร่วมกัน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม