ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการผลิตสื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลตัวเองและปรับตัวให้ใช้ชีวิตในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่เกิดขึ้นโดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่


              1. กลุ่มสื่อสปอร์ตวิทยุ วิถีชีวิตใหม่ ความยาว 30 วินาที จำนวน 29 ตอน
              2. กลุ่มสื่อโฆษณาโทรทัศน์ วิถีชีวิตใหม่ จำนวน 2 ตอน
              3. กลุ่มสื่อโปสเตอร์ วิถีชีวิตใหม่ จำนวน 3 ชิ้น
              4. กลุ่มสื่ออื่น ๆ
ซึ่งสื่อดังกล่าวมีเนื้อหาข้อมูลที่ให้ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการเรียนรู้เข้าสู่ วิถีชีวิตใหม่ New Normal เพื่อการดำรงชีวิตมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามลิ้ง (https://www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม