เมื่อวันที่ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงาม ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ และการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ปี 2563 โดยนายภูริต อภิรักษ์วรการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ได้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ต่อท่านประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม โดยได้รับเกียรติจาก จ.อ.สมควร สิงห์คำ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอไพรบึง เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย และได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดศรีสะเกษ ส่งวิทยากร (คุณวรปภา ชัยพรมมา) จากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษมาให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย

DSC0193
DSC0184
DSC0179
DSC0227
DSC0225
DSC0224
DSC0223
DSC0218
DSC0213
DSC0211

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม