ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต่างๆ ที่ได้รับบริการจากองค์การบรหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทุกท่านเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามลิ้งดังต่อไปนี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/m8xow5 หรือแสกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม