เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต นายภูริต อภิรักษ์วรการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ พร้อมด้วยนายจิรายุทธ จิตรณรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และนักศึกษาฝึกงาน ได้ร่วมใจกันแสดงออกถึงการแสดงเจตจำนงในการทำงานและการบริหารงานอย่างสุจริต และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

DSC0019
DSC0018
DSC0016
DSC0014

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม