แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

[แบบสอบถาม]

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน