ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

เรื่อง  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ พ.ศ. 2566

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ เป็นช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำขอ หรือติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(๑) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(๒) เว็บไซต์  www.suksawad.go.th

(๓) เพจเฟซบุ๊ก  องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน