ประชาสัมพันธ์

เปิดรับยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สามารถยื่นลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพได้ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2566 - กันยายน 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

#งานพัฒนาชุมชน #อบต_สุขสวัสดิ์_ไพรบึง_ศรีสะเกษ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน