องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ได้ดำเนินการจัดทำจดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ที่ได้ดำเนินการแล้ว ให้ประชาชนได้รับทราบ 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน