เมื่อเวลา 10.00 น. ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายนิกร ทองย่อย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ได้ดำเนินการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567

           เพื่อพิจารณาการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (กองช่าง), การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 (โอนลดและโอนเพิ่ม (กองช่าง), การรับโอนประปาโรงเรียนบ้านโพนปลัด โดยการบริหารงานของนายสุริยัน แจ่มแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และพิจารณาข้อราชการอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

1-38
1-34
1-32
1-26
1-23
1-12
1-10
1-7
1-4
1-1

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน