วันนี้ (30 พฤษภาคม 2567) เวลา 07.00 น.

       นายสุริยัน แจ่มแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการนุ่งผ้าไทยใส่บาตรเกื้อหนุนปันบุญผู้ยากไร้ตำบลสุขสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ วัดพะแวะ หมู่ที่ 8 โดยมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกิจกรรมปันสุขให้ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง โดยรวบรวมข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการใส่บาตร นำไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 10 ราย

 

       โดยมี นายฉลาด ชิดชม นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายสมควร ไก่แก้ว นางธัญญารัตน์ จิตตโคต รองนายก อบต. นายจิรายุทธ จิตรณรงค์ รองปลัดฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ผู้บริหารสถานศึกษา สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมฯ

11
12
10
9
7
8
6
5
4
3

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน