วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.

          องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ได้ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ เข้าร่วมฯ

1
2
4
3
6
5
7
8
9
10

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน