ข่าวดี! ขยายเวลาเก็บภาษีที่ดิน - สิ่งปลูกสร้าง ปี 67 ออกไปอีก 2 เดือน

 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 ออกไปอีก 2 เดือน เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้กับประชาชน จากเดิมที่ผู้เสียภาษีจะต้องเสียภาษีภายในเดือนเม.ย. 67 ไปเป็นภายในเดือนมิ.ย. 67

 

สาระสำคัญของการขยายระยะเวลา ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแจ้งให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ จากเดิมภายในเดือน พ.ย. 66 เป็น ภายในเดือน ม.ค. 67

2) อปท. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ จากเดิมก่อนวันที่ 1 ก.พ.2567 เป็น ก่อนวันที่ 1 เม.ย.2567

3) อปท. แจ้งการประเมินภาษีให้ผู้เสียภาษี จากเดิมภายในเดือน ก.พ. 67 เป็น ภายใน เม.ย. 67

4) ผู้เสียภาษีดำเนินการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี จากเดิมภายในเดือน เม.ย. 67 เป็น ภายในเดือน มิ.ย. 67

5) ผู้เสียภาษีผ่อนชำระภาษี ดังนี้

งวดที่ 1 จากเดิมชำระภายในเดือน เม.ย. 67 เป็น ภายในเดือน มิ.ย. 67

งวดที่ 2 จากเดิมภายในเดือน พ.ค. 67 เป็น ภายในเดือน ก.ค. 67

งวดที่ 3 จากเดิมภายในเดือน มิ.ย. 67 เป็น ภายในเดือน ส.ค. 67

6) อปท. ออกหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากเดิมภายในเดือน พ.ค. 67 เป็น ภายในเดือน ก.ค. 67

7) แจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา จากเดิมภายในเดือน มิ.ย. 67 เป็นภายในเดือน ส.ค. 67

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน