วันนี้ (21 มิถุนายน 2567) เวลา 07.00 น.

       นายสุริยัน แจ่มแจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการนุ่งผ้าไทยใส่บาตรเกื้อหนุนปันบุญผู้ยากไร้ตำบลสุขสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ วัดหนองอิไทย หมู่ที่ 4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกิจกรรมปันสุขให้ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง โดยรวบรวมข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการใส่บาตร นำไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 5 ราย

 

       โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.สุขสวัสดิ์ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมฯ

26
nong-i-thai2567
25
24
22
20
18
16
15
14

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน