วันที่ 24 มิถุนายน 2567     

          งานแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 และในเวลา 13.00 น. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์

          โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  ผอ.รพ.สต.บ้านพะแวะ ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.สุขสวัสดิ์ เข้าร่วมฯ

IMG1473
IMG1466
IMG1458
IMG1451
IMG1447
IMG1446
IMG1431
IMG1411
IMG1410
IMG1402

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน