วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.

          องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ

          และในการนี้ อบต.สุขสวัสดิ์ ได้เข้าร่วมการตรวจประเมิน ทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้

ด้าน 1 การบริหารจัดการ

ด้าน 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

ด้าน 3 การบริหารงานการเงินและการการคลัง

ด้าน 4 การบริการสาธารณะ

ด้าน 5 ธรรมาภิบาล

ด้าน 6 อปท. ที่มีศักยภาพสูง (HPA)

05072567
9
8
7
6
5
4
3
2

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน