ทำเนียบบุคลากร

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ

 

 • นายอริยะเดช สายแก้ว

  นายอริยะเดช สายแก้ว

  นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  • นางสาวอรภชา รักโสภา

   นางสาวอรภชา รักโสภา

   นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
  • นางกัญชลิกา วิจิรัมย์

   นางกัญชลิกา วิจิรัมย์

   ครู อันดับ คศ.2
  • นางสมยงค์ คุ้มครอง

   นางสมยงค์ คุ้มครอง

   ครู อันดับ ค.ศ.2

 • นางอัมพร คุ้มครอง

  นางอัมพร คุ้มครอง

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 • นางวิลาวรรณ นรสิงห์

  นางวิลาวรรณ นรสิงห์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 • นางดวงดาว จิตตโคต

  นางดวงดาว จิตตโคต

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 • นางสาวนวลนภา ยาศรี

  นางสาวนวลนภา ยาศรี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน