ทำเนียบบุคลากร

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

นางสาวอรภชา รักโสภา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

                                                       

  นางกัญชลิกา  บริสุทธิ์                                                         นางสมยงค์   คุ้มครอง
   ครูผู้ดูแลเด็ก  คศ.2                                                             ครูผู้ดูแลเด็ก  คศ.1 

 

                          

นางอัมพร  คุ้มครอง                 นางวิดาวรรณ  นรสิงห์              นางดวงดาว  จิตตโคต            นางสาวนวลนภา  ยาศรี
    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม