ทำเนียบบุคลากร

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

 • นางสุกัญญา รัตนรัก

  นางสุกัญญา รัตนรัก

  ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
  • นักวิชาการเงินและบัญชี

   นักวิชาการเงินและบัญชี

  • นายวีระพงษ์ ทองมา

   นายวีระพงษ์ ทองมา

   นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน นักวิชาการเงินและบัญชี
  • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  • นายบรรพต เที่ยงธรรม

   นายบรรพต เที่ยงธรรม

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

หนังสือราชการ สถ.