ทำเนียบบุคลากร

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ

 

นางสุกัญญา  รัตนรัก
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

 

                          
   นางราตรี เงินดี                    นายวีระพงษ์ ทองมา                                                     นายบรรพ เที่ยงธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ      นักวิชาการพัสดุชำนาญการ       เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม