ทำเนียบบุคลากร

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

 • นางสุกัญญา รัตนรัก

  นางสุกัญญา รัตนรัก

  ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
  • นักวิชาการเงินและบัญชี (ว่าง)

   นักวิชาการเงินและบัญชี (ว่าง)

  • นายวีระพง ทองมา

   นายวีระพง ทองมา

   นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
  • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ว่าง)

   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ว่าง)

  • นายบรรพต เที่ยงธรรม

   นายบรรพต เที่ยงธรรม

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน