ทำเนียบบุคลากร

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

 • นางสุกัญญา รัตนรัก

  นางสุกัญญา รัตนรัก

  ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
  • นายโอภาส พงษ์ศิลา

   นายโอภาส พงษ์ศิลา

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
  • นักวิชาการพัสดุ (ว่าง)

   นักวิชาการพัสดุ (ว่าง)

  • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ว่าง)

   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ว่าง)

  • นายบรรพต เที่ยงธรรม

   นายบรรพต เที่ยงธรรม

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน