ทำเนียบบุคลากร

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ

 

นายจิตร  นรสิงห์
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

 

                          
             นายศรชัย ศรีโสดา                                                     นายสุบิน  รุ่งแสง                                                   
        นายช่างโยธาปฏิบัติงาน                  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า                      ผู้ช่วยช่างประปา            ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม