ทำเนียบบุคลากร

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ

 • นายศรชัย ศรีโสดา

  นายศรชัย ศรีโสดา

  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
  • นายศรชัย ศรีโสดา

   นายศรชัย ศรีโสดา

   นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  • นายสุบิน รุ่งแสง

   นายสุบิน รุ่งแสง

   ผู้ช่วยช่างประปา
  • นายวรวุฒิ วงศ์พินิจ

   นายวรวุฒิ วงศ์พินิจ

   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  • ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน