ทำเนียบบุคลากร

สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ

 • นายสุทิน วิจิรัมย์

  นายสุทิน วิจิรัมย์

  หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  • นายอริยะเดช สายแก้ว

   นายอริยะเดช สายแก้ว

   นิติกรชำนาญการพิเศษ
   • นายนิวัฒน์ พรรณวิไล

    นายนิวัฒน์ พรรณวิไล

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
    • นางสุดารัตน์ ผิวงาม

     นางสุดารัตน์ ผิวงาม

     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     • นางสาวเสงี่ยม คุ้มครอง

      นางสาวเสงี่ยม คุ้มครอง

      นักการภารโรง
      • นายวีรพล เกษี

       นายวีรพล เกษี

       ยาม
  • นายศรัญย์ ศรัทธา

   นายศรัญย์ ศรัทธา

   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
   • นายมาโนช ทองเทพ

    นายมาโนช ทองเทพ

    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
    • นายชายตะวัน โพนปลัด

     นายชายตะวัน โพนปลัด

     ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
     • นายคำพอง ยาศรี

      นายคำพอง ยาศรี

      คนงานทั่วไป
      • นายวาที ทองบุญมา

       นายวาที ทองบุญมา

       พนักงานขับรถยนต์
  • นางเกศชฎาพร สุทธาบุญ

   นางเกศชฎาพร สุทธาบุญ

   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
   • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ว่าง)

    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ว่าง)

    • นางสาวสุมินตรา ไก่แก้ว

     นางสาวสุมินตรา ไก่แก้ว

     ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
     • นายบุญเจียม คุ้มครอง

      นายบุญเจียม คุ้มครอง

      คนงานทั่วไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน